10 lat Fundacji Obserwatorium

Fundacja Obserwatorium działa już 10 lat 🙂 Serdeczne dziękujemy wszystkim badaczkom i badaczom, ekspertkom i ekspertom, instytucjom, organizacjom oraz innym podmiotom kultury, z którymi przez tę dekadę mieliśmy okazję współpracować!

Na koncie mamy:

  • 25 projektów własnych (finansowanych z grantów), w tym 10 badawczych, 6 szkoleniowych, 5 w obszarze dziedzictwa i digitalizacji zasobów, 4 animacyjne;
  • 55 projektów zleconych (przez instytucje kultury, NGO i samorządy), w tym 34 badawcze, 18 szkoleniowych, 3 inne;
  • 12 projektów partnerskich;
  • 42 raporty badawcze i ewaluacyjne;
  • 8 publikacji książkowych;
  • 6 konferencji;
  • 5 dokumentów strategicznych.

Współpracowaliśmy z:

  • ponad 200 instytucjami i innymi podmiotami kultury;
  • kilkudziesięcioma badaczami;
  • 40 ekspertami i szkoleniowcami.