Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie

Ideą projektu było opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie rekomendacji poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne: zarówno na etapie programowania narzędzi badawczych (poznanie realnych problemów i próba wypracowania najlepszych rozwiązań), na etapie wstępnych wyników działań badawczych, jak końcowego dokumentu stanowiącego podstawę do stworzenia przez samorząd stolicy Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie.

Projekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” był prowadzony przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem VoxHumana i był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie projektu ZOBACZ WIĘCEJ

PARTNERZY