Kultura – Badania – Strategie

Publikacje


Publikacja jest efektem, a zarazem podsumowaniem projektu „Badacze dla Instytucji Kultury”, dofinansowanego z Biura Kultury m.st. Warszawy. Ideą projektu było przeszkolenie młodych badaczy oraz pracowników instytucji kultury z podstaw dotyczących badań w obszarze kultury i sztuki. Powstałe teksty z jednej strony stanowią rozwinięcie materiału przekazanego uczestnikom podczas szkoleń i warsztatów, z drugiej zaś są efektem doświadczeń autorów z własnych projektów badawczych.

Publikacja ta ma charakter mini poradnika, zawierającego podstawowe, a zarazem zróżnicowane informacje dotyczące tego, co, jak i dlaczego warto badać w obszarze kultury i sztuki, oraz teksty uzupełniające dotyczące audience development i zastosowania gier w badaniach. Nasze wydawnictwo kierujemy przede wszystkim do pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów kultury, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z działką badawczą. Może też być ono pomocne młodym badaczom, którzy nie mają praktycznego doświadczenia w badaniach w tym obszarze. Należy podkreślić, że niniejsza publikacja nie jest skierowana do profesjonalnych badaczy, osób na co dzień i zawodowo zajmujących się sferą badawczą!

Zachęcamy do lektury publikacji.

Publikacja powstała w ramach projektu Badacze dla Instytucji Kultury, dofinansowano ze środków Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy: