Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu – raport z badania

Publikacje


Raport powstał w 2010 roku w wynikubadania dotyczącego diagnozy potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w ramach programu „Kultura Tworzy Rozwój”.

Celem badania było zwiększenie wiedzy o tym:

  • Co stanowi główną przeszkodę w planowaniu wydarzeń realnie przyczyniających się do uczynienia kultury jednym z narzędzi wspierających rozwój lokalny?
  • Jak uczestnicy postrzegają sytuację swoich instytucji i ich rolę w rozwoju lokalnym?
  • Jakiej wiedzy lub umiejętności potrzebowaliby działacze lokalnych ośrodków kultury, stowarzyszeń i innych instytucji, żeby rozwinąć swoją działalność?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo w raporcie z badania pt.: Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu.