Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury

Publikacje


Raport powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury i jest efektem prac badawczych prowadzonych przez Fundację Obserwatorium od lutego do kwietnia 2014 roku. Punktem wyjścia i materiałem wykorzystanym przy konstruowaniu koncepcji badania, a także części analiz, były raporty opracowane przez ten sam zespół w ramach ewaluacji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w grudniu 2013 roku.

Prace badawcze miały na celu opis wątków i zagadnień poruszanych podczas NieKongresu Animatorów. Poza zadaniami deskrypcyjnymi, zespół badawczy podjął próbę oceny stopnia realizacji celów, jakie organizatorzy (Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków) postawili przed wydarzeniem. Ponadto, w odniesieniu do niektórych zagadnień, sformułowano hipotezy wyjaśniające zaobserwowane procesy lub nawet teorie obejmujące niektóre wątki badania.

Materiały, które poddano analizie:

  • dane o charakterze jakościowym wytworzone podczas marcowego spotkania: obserwacje badaczy oraz opinie uczestników zgromadzone podczas 66 wywiadów swobodnych;
  • dane ilościowe pochodzące z rejestracji osób zainteresowanych udziałem w NieKongresie Animatorów oraz z ankiety internetowej przeprowadzonej po wydarzeniu, na którą odpowiedziała około 1/3 uczestników spotkania.

Zapraszamy do lektury raportu Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów.