Raport z badania publiczności teatrów w stolicy

Publikacje


Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań publiczności warszawskich teatrów. Projekt był realizowany przez Fundację Generacja TR Warszawa, w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz TR Warszawa.

Głównym celem zakładanym na początku realizacji projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie jej opinii na temat odwiedzanych placówek. Ponadto uznano za istotne zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. Dodać należy, że – już w trakcie tworzenia narzędzi badawczych – postanowiono poszerzyć cele o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią wiedzę i informację o spektaklach, oraz o motywacjach, jakimi kierują się oni przy wyborze teatrów.

Zapraszamy do lektury raportu Badanie publiczności teatrów w stolicy.

ISSUU: Zobacz raport.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Organizator projektu:

Partnerzy projektu: