Raport o społecznym i kulturowym wymiarze rewitalizacji zabytkowych obiektów postindustrialnych na Mazowszu

Publikacje


Raport powstał w ramach projektu pt.: „Industrialne dziedzictwo Mazowsza”, realizowanego przez Fundację Instytut Kultury Wizualnej w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium. Projekt został sfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „PATRIOTYZM JUTRA”.

W ramach projektu zespół Fundacji Obserwatorium w składzie Michał Bargielski, Karolina Jastrzębska-Mitzner, Karol Wittels przeprowadził badanie oraz opracował raport.

Planując badanie, postawiono sobie za cel badawczy opisanie praktyk rewitalizacji obiektów postindustrialnych z Mazowsza oraz wpływu tych obiektów (wraz z prowadzoną w nich działalnością) na społeczności lokalne. Założeniem metodologicznym było szukanie takich obiektów, na terenie których prowadzona jest działalność o charakterze społecznie użytecznym, w szczególności działalność kulturalna.

Zapraszamy do lektury Raportu o społecznym i kulturowym wymiarze rewitalizacji zabytkowych obiektów postindustrialnych na Mazowszu.

Partner: