Stadion – Miasto – Kultura

Publikacje


Raport powstał w ramach projektu badawczego pt.: „Stadion – Miasto – Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej”. Badania dotyczyły m.in. tożsamości miejskiej (konstruowanej i rekonstruowanej w kontekście Euro 2012), symbolizacji przypisywanej nowym stadionom, możliwości kreowania przestrzeni publicznej i animowania różnorodnych form aktywności społecznej; były realizowane w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Zapraszamy do lektury raportu Stadion – Miasto – Kultura.

Badania zostały zrealizowane z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury:

w ramach programu Obserwatorium Kultury: