Sztuka + Animacja. Raport z badania Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

Publikacje


W grudniu 2013 roku Fundacja Obserwatorium na zlecenie Narodowego Centrum Kultury realizowała badanie ewaluacyjne Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Raport z tego badania został włączony do publikacji „Sztuka + Animacja” wydanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Tegoroczna Giełda Projektów (07.12.2013 r.) była wyjątkowa, gdyż stanowiła prolog do pierwszego ogólnopolskiego spotkania praktyków kultury, czyli NieKongresu Animatorów Kultury (26–28.03.2014 r.). W związku z tym w publikacji, która jest pokłosiem Giełdy, znalazła się również część raportu o „gwiazdorach animacji”. Jest to podsumowanie wywiadów przeprowadzonych przez grupę ewaluatorów z animatorami-koordynatorami prezentowanych na Giełdzie projektów. W raporcie znaleźć można nie tylko ciekawe podsumowania, ale również kilka rad dla animatorów kultury oraz zestawienie sposobów metaforyzowania świata animacji kultury.

Przy wyborze zarówno projektów, jak i autorów tekstów stanowiących teoretyczną część publikacji kierowano się pytaniami o to, w jaki sposób rozumiana jest sztuka obecna w działaniach animacyjnych. Czy animatorzy kultury wykorzystują sztukę jako narzędzie, starają się ją przybliżyć uczestnikom swoich działań, czy może posługują się nią w jeszcze inny sposób? Zastanawiano się również, czy animator może być artystą, czy artysta – animatorem i jakie proporcje zachodzą wówczas między sztuką a animacją kultury. Publikacja jest próbą odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych, które pojawiły się w trakcie kolejnych rozmów, a także podczas samej Giełdy Projektów. Starano się spojrzeć na animację kultury z różnych perspektyw: artysty, kuratora, pedagoga, psychologa oraz animatora.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji: Edukacja + Animacja

Organizator: