W małym kinie

Publikacje


Raport „W małym kinie” powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Obserwatorium Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Fundacji BRE Banku. Projekt był realizowany przez Fundację Obserwatorium, w partnerstwie z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Ośrodkiem Ewaluacji.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie stanu (w tym poziomu cyfryzacji i modernizacji) oraz roli, jaką faktycznie pełnią kina w małych miejscowościach w dobie dominacji kin wielosalowych. Badania terenowe zostały przeprowadzone między kwietniem a lipcem 2012 roku, zaś badanie ankietowe we wrześniu 2012 roku. Raport został opracowany na podstawie badań własnych, podczas których zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

  • wywiady pogłębione z obecnymi i byłymi pracownikami kin, pracownikami lokalnych instytucji kultury, urzędnikami samorządowymi, dziennikarzami lokalnych gazet oraz mieszkańcami;
  • krótkie wywiady swobodne z widzami odwiedzonych kin;
  • notatki badawcze powstałe podczas obserwacji uczestniczącej oraz analiza wizualna materiału fotograficznego;
  • wyniki badań terenowych zostały uzupełnione przez badanie o charakterze ilościowym, przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli za pomocą kwestionariusza ankiety udostępnionego on-line, skierowanego do podmiotów należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych (SKSiL).

Zachęcamy do lektury Raportu W malym kinie.

Dofinansowanie:

  

Partnerzy i patroni medialni: