Cudzoziemcy w Warszawie. Nieunikniona obecność

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się długo oczekiwana książka „Cudzoziemcy w Warszawie. Nieunikniona obecność” pod redakcją dr hab. Magdaleny Dudkiewicz oraz dr. Piotra Majewskiego. Publikacja powstała na podstawie raportu pt. „Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym”, przygotowanego przez Fundację Obserwatorium w ramach projektu „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”, realizowanego w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Książka dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej.

Fragment Wstępu:

Przed Warszawą, jako najbardziej zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo miastem w Polsce, stoi trudne zadanie stworzenia polityki integracji migrantów. Mieszkańcy i władze stolicy zaczynają dostrzegać ich obecność w rozmaitych sferach życia i podejmować działania zmierzające do włączania różnych grup cudzoziemskich do swojej społeczności. Jesteśmy przekonani, że – zwłaszcza w obliczu sytuacji międzynarodowej – działaniom tym należy poświęcić szczególną uwagę i powinien być im nadany priorytet.
Publikacja, którą Państwu prezentujemy, nie dotyczy wyłącznie uchodźców, lecz sytuacji wielu różnych grup migrantów/cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Mamy nadzieję, że będzie ważnym głosem w debacie publicznej
na temat współczesnych zjawisk migracyjnych i polityk integracyjnych

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu.

Publikacja została sfinansowana ze środków m.st. Warszawy, Uniwersytetu SWPS i Fundacji Obserwatorium