Festiwal filmowy jako wydarzenie – konferencja

Uniwersytet SWPS i Fundacja Obserwatorium serdecznie zapraszają na konferencję „Festiwal filmowy jako wydarzenie”, która odbędzie się w dniach 27–28 listopada 2017 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Konferencja będzie zwieńczeniem projektu pt.: „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce”, w ramach którego zrealizowano kompleksowe badania 12 festiwali filmowych. Pod lupę wzięto zarówno organizatorów i odbiorców festiwali, jak również sposoby finansowania tych wydarzeń oraz zarządzania nimi, metody doboru repertuaru, formy promocji oraz wpływ festiwali na mniejsze miejscowości.

Konferencja będzie okazją do interdyscyplinarnej i wielowymiarowej dyskusji na temat polskich festiwali filmowych. Głos oddamy zarówno współautorom raportu, którzy zaprezentują wnioski badawcze, jak i prelegentom, którzy wygłoszą referaty w siedmiu sekcjach tematycznych (program).

Wśród zaproszonych gości znajdą się także:

-pracownicy festiwali i kin oraz dystrybutorzy filmowi;
-przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się edukacją filmową;
-urzędnicy i politycy odpowiedzialni za politykę kulturalną na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym;
-środowiska twórcze, w szczególności twórcy filmowi;
-krytycy filmowi i dziennikarze zajmujący się kulturą;
-środowiska akademickie i studenci.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie prosimy o rejestrację:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePfuTjnTY0GK4EsigW7hwotJlkC3x0ijToL0bxaoOm_cOWFw/viewform?usp=sf_link

Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.