Uczelnie dla instytucji kultury – nabór zakończony, wyniki wkrótce

Fundacja Obserwatorium zakończyła nabór do projektu „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowanego do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Wyniki już za niecałe trzy tygodnie!

Instytucje, które zostaną zakwalifikowane do programu, nawiążą współpracę z renomowanymi warszawskimi uczelniami, w ramach której zrealizowane zostaną wspólne projekty badawcze. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Co możemy zbadać?

Poniżej prezentujemy przykładowe działania badawcze, które możemy zrealizować:

 • badanie potrzeb odbiorców,
 • badanie postrzegania instytucji przez społeczność lokalną (badanie marki),
 • badanie odbioru oferty przez społeczność lokalną,
 • badanie odbioru sztuki/działań artystycznych w przestrzeni publicznej,
 • ewaluacja działań instytucji,
 • mapowanie poszczególnych grup odbiorców,
 • badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury,
 • ewaluacja współpracy z lokalnymi liderami,
 • zmapowanie potencjalnych partnerów.

Korzyści z udziału w programie:

 • wsparcie eksperckie, które ułatwi znalezienie odpowiedzi na pytania ważne dla instytucji,
 • nieodpłatna realizacja profesjonalnych działań badawczych w instytucji,
 • wypracowanie narzędzi badawczych, które będą mogły być wykorzystywane w przyszłości,
 • nawiązanie współpracy z uczelniami, która może przybrać długofalowy charakter,
 • promocja działalności instytucji w województwie mazowieckim i na skalę ogólnopolską,
 • prezentacja projektu w publikacji, która będzie dystrybuowana w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie projektu.

Kontakt: uczelnie.kultura@gmail.com

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego