Raport z badania festiwali filmowych w Polsce

Z przyjemnością prezentujemy raport z badania „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce”.

Publikacja ta to pierwsze na polskim rynku tego typu opracowanie dotyczące festiwali filmowych, analizujące te wydarzenia zarówno z perspektywy organizatorów, jak i odbiorców. W raporcie przyglądamy się festiwalom od strony finansowania, zarządzania, programowania, odbiorców, promocji, współpracy z lokalnymi społecznościami oraz ewaluacji. Publikację kierujemy zarówno do organizatorów festiwali, instytucji je finansujących (publicznych i prywatnych), jak i do środowiska akademickiego i badaczy kultury. Liczymy, że Raport będzie stanowił źródło inspiracji zarówno dla teoretyków zajmujących się tematyką filmową, jak i praktyków współorganizujących wydarzenia kulturalne.

Zapraszamy do lektury raportu.

Projekt był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Współfinansowanie:

Partner: