Uczelnie dla instytucji kultury – modele współpracy

Fundacja Obserwatorium zakończyła realizację projektu „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowanego do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Celem projektu była budowa trwałych relacji pomiędzy sektorem kultury a uczelniami oraz wsparcie instytucji w ich działalności. W ramach działań projektowych wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Dlaczego coś robimy (celowość naszych działań w instytucji kultury)?
  • Dla kogo powinniśmy coś robić?
  • Jakimi metodami pracować?
  • Co z naszych działań było skuteczne/efektywne oraz dlaczego i w jakim wymiarze?
  • Czy warto było coś robić i czy warto to kontynuować?
  • Kto skorzystał z naszych działań/oferty?
  • Kto może skorzystać z oferty w przyszłości?
  • Z czego chcieliby skorzystać nasi obecni i/lub potencjalni odbiorcy?
  • Jak jesteśmy postrzegani (przez odbiorców, pracowników, partnerów, konkurencję, urzędy)?
  • Jakimi zasobami dysponujemy (materialnymi, osobowymi)?

Podsumowaniem przeprowadzonych działań były studia przypadków oraz publikacja, która stanowi kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób instytucje kultury mogą nawiązywać współpracę z zespołami badawczymi (i na odwrót), co powinna przygotować każda instytucja przed rozpoczęciem badań, jak wpływa stopień zaangażowania pracowników instytucji na działania badawcze, w jaki sposób badacze powinni organizować współpracę z instytucjami, aby uniknąć nieporozumień oraz błędów.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego