Diagnoza Lokalnego Potencjału Kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice

„Diagnoza Lokalnego Potencjału Kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice” to dokument, który opracowaliśmy na rzecz projektu „Kultura dla każdego”, realizowanego przez Łosicki Dom Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.

Jaką pozycję, wizerunek i ofertę ma Łosicki Dom Kultury? Jaka jest społeczna aktywność mieszkańców Miasta i Gminy Łosice oraz ich uczestnictwo w kulturze? Odpowiedzi znajdziecie w raporcie – zapraszamy do lektury!