Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii – raport

Przedstawiamy raport z badania sytuacji zawodowej animatorów i edukatorów kultury w trakcie pandemii w województwie mazowieckim. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym rozmówcom i respondentom za poświęcony czas. Bez Was ten raport by nie powstał!

Działania badawcze prowadziliśmy na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury. Partnerami projektu były Instytut Kultury Polskiej UW, Federacja Mazowia, Forum Kultury Mazowsze i Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Zapraszamy do lektury raportu.