W stronę zrównoważonego rozwoju. Diagnoza działalności instytucji kultury w Polsce

Zachęcamy do lektury raportu Karola Wittelsa pt. W stronę zrównoważonego rozwoju. Diagnoza działalności instytucji kultury w Polsce. Publikacja powstała jako efekt projektu zrealizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Impulsem do zainicjowania niniejszego projektu badawczego był III Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, podczas którego problem kryzysu klimatycznego oraz roli sektora kultury w budowaniu postaw proekologicznych wśród społeczeństwa wypłynął na pierwszy plan. Pisząc wniosek o przyznanie stypendium ze środków MKiDN na badanie stanu instytucji kultury w sferze zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, miałem poczucie, że będę poruszał się w obszarze ledwie zaczętym. Dopiero raczkowała pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim – Muzea dla klimatu, a z drugiej strony wydawało się, że lockdown związany z pandemią Covid-19 tylko zahamuje działania w tym obszarze. Kilka miesięcy później, mam poczucie – na szczęście – że myliłem się bardzo. Liczba działań proekologicznych podejmowanych przez różnorodne instytucje kultury w Polsce przeszła moje oczekiwania, a niniejszy raport tylko w niewielkim stopniu ukazuje ich skalę. Można śmiało stwierdzić, że nastała moda na bycie „eko”!

Całość: W stronę zrównoważonego rozwoju. Diagnoza działalności instytucji kultury w Polsce