Jak napisać wniosek o dofinansowanie z programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” – szkolenie

Fundacja Obserwatorium i 2ClickPortal zapraszają na szkolenie dotyczące pozyskiwania środków z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Termin szkolenia: 28.04.2021 w godzinach 10:30 – 14:30

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • Czym jest konwersja cyfrowa;
 • Podstawy myślenia projektowego:
  • Diagnoza potrzeb,
  • Cele projektu,
  • Określenie grupy docelowej;
 • Konceptualizacja projektu: 
 • Diagnoza sytuacji i uzasadnienie projektu,
 • Opis poszczególnych działań (modułowanie działań),
 • Promocja projektu,
 • Inne.
 • Analiza Regulaminu programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury;
 • Omówienie formularza wniosku;
 • Przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych do zastosowania w ramach projektu (sprzęt, wyposażenie i usługi związane z digitalizacją i dostosowaniem oferty do działań online);
 • Przykłady konkretnych szkoleń podnoszących kompetencje zespołu pracowników instytucji w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia oraz w zakresie wdrażania projektu (np. montaż materiałów filmowych, tworzenie podcastów, diagnoza online, rozwój publiczności, wykorzystanie narzędzi internetowych w promocji, zarządzanie projektem);
 • Przykłady konkretnych szkoleń podnoszących kompetencje zespołu pracowników instytucji w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia oraz w zakresie wdrażania projektu (np. montaż materiałów filmowych, tworzenie podcastów, diagnoza online, rozwój publiczności, wykorzystanie narzędzi internetowych w promocji, zarządzanie projektem).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i managerów domów, ośrodków i centrów kultury.

Szkolenie jest odpłatne. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 120,00 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin szkolenia

Link do szkolenia dostaną Państwo na podany adres e-mail.

Prowadzenie: Karol Wittels
Socjolog i politolog, absolwent Podyplomowego Studium Menadżerów Kultury SGH. Badacz kultury, autor ponad 40 raportów dotyczących sektora kultury. Współautor dokumentów strategicznych dla instytucji kultury oraz samorządów. Przez ponad 6 lat w TR Warszawa odpowiadał ze pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych. Trener i wykładowca z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Prowadzi autorskie zajęcia z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi w Instytucie Kulturoznawstwa SWPS. Fundraiser współpracujący z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.