Festiwal filmowy jako wydarzenie – po konferencji

Festiwalowy maraton już za nami – dwa dni wypełnione merytorycznymi dyskusjami na temat festiwali filmowych udowodniły, że dialog praktyków z badaczami jest nie tylko możliwy, ale i niezwykle inspirujący. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę twórczą wymianę idei, a w szczególności naszemu partnerowi – Uniwersytetowi SWPS, w którego gościnnych progach odbyła się, w dniach 27-28 listopada 2017 roku, konferencja „Festiwal filmowy jako wydarzenie”.

Zespół Fundacji Obserwatorium pracuje obecnie nad ostatecznym kształtem raportu badawczego, którego główne wnioski zostały zaprezentowane podczas wydarzenia. Raport będzie podsumowaniem projektu pt.: „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce”, w ramach którego zrealizowano kompleksowe badania 12 festiwali filmowych. Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.