ABC4W

W ramach realizacji misji poprzez budowanie platformy współpracy pomiędzy sektorami biznesu, kultury i środowisk akademickich, Fundacja Obserwatorium we współpracy z grupą KARAKA rozwija projekt strategicznego modelu odpowiedzialnego zarządzania p.n. ABC4W.

W oparciu o wiedzę akademicką prof. dr. hab. Jakuba Brdulaka i doświadczenia menedżerskie Wojciecha Gorczycy powstała unikalna i autorska metoda, oparta na synergii trzech obszarów.

ACADEMY:

koncentracja na procesie – istotą naszych rozwiązań jest zbadanie relacji systemowych; zakładamy, że proces może być istotniejszy niż skodyfikowany rezultat.

Obszary działania:

  • badania i zarządzanie wiedzą (w tym np. raporty, dobre praktyki itp.),
  • audyty i konsultacje,
  • profile kompetencyjne (lider, manager, pracownik, zespół itp.).

BUSINESS: 

skuteczność osiągania rezultatów – w biznesie ostatecznym celem jest wzrost produktywności, często w krótkim okresie; my myślimy o skuteczności również długofalowej.

Obszary działania:

  • szkolenia i warsztaty umiejętności,
  • coaching,
  • wdrożenia narzędzi zarządzania.

CULTURE: 

systematyczność działań – budowanie przestrzeni o wspólnych wartościach i języku; uważamy, że bez przemyślanej kultury współpracy nie da się doskonalić procesu i osiągać trwałych rezultatów.

Obszary działania:

  • treningi zespołów,
  • modelowanie kultury organizacyjnej,
  • zarządzanie zmianą.

Podmiotowa współpraca człowieka i organizacji tworzy nową jakość, pozwalającą osiągać znacznie lepsze efekty zarówno na poziomie systemowym, jak i indywidualnym.

Dlatego nie wahamy się powiedzieć, że pracujemy dla świata – “for the world”.

To właśnie oznacza nasz akronim ABC4W.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie: https://abc4w.karaka.pl/.