Animator Kultury

Projekty zamknięte


Ideą projektu była aktywizacja i inspiracja studentów kierunków humanistycznych do rozwijania własnych zachowań twórczych oraz animacji kultury. W ramach projektu odbyły się warsztaty dotyczące sztuki w przestrzeni publicznej oraz działania animacyjne w przestrzeni miejskiej – prace grup studentów pod opieką artystów-tutorów zajmujących się profesjonalnie street-artem, których celem był rozwój kreatywności oraz zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat procesu animacji kultury od momentu powstania pomysłu do jego faktycznej realizacji w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu opracowano uniwersalny podręcznik do animacji kultury – poradnik, w którym krok po kroku opisany jest proces powstawania i realizacji projektów artystycznych.

Więcej informacji na blogu projektu: www.animatorkultury.wordpress.com.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją powstałą w ramach projektu, pt.: Animator Kultury.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd m.st. Warszawy.

Dofinansowanie:

Patron medialny: