Badania

Oferta


Realizujemy badania dla samorządów, narodowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów kultury, a także innych instytucji, w szczególności tych działających w obszarze edukacji, pomocy społecznej, turystyki, promocji, marki instytucji.

Nasza oferta obejmuje różnorodne typy badań i diagnoz. Dla podmiotów kultury proponujemy w szczególności:
• desk research,
• diagnozy lokalne,
• badania terenowe,
• badania sondażowe,
• badania ewaluacyjne,
• analizy danych ilościowych,
• badania na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych,
• badania uczestnictwa,
• mapowanie odbiorców,
• badania przestrzeni publicznej.

Przykładowa oferta dla wybranych podmiotów kultury (większość typów badań może być dostosowana do potrzeb każdego podmiotu):

SAMORZĄDY
Strategie w obszarze kultury, promocji i turystyki
Ewaluacja działalności podległych instytucji kultury
Ewaluacja programów (w tym np. programów grantowych)
Badanie przestrzeni publicznej
Badania na potrzeby programów rewitalizacyjnych

DOMY I CENTRA KULTURY
Diagnozy lokalne
Badanie uczestnictwa
Mapowanie odbiorców
Strategie rozwoju
Ewaluacja projektów

MUZEA I GALERIE SZTUKI
Strategie rozwoju instytucji
Ewaluacja działalności
Budowanie strategii wizerunkowej

BIBLIOTEKI
Ewaluacja oferty
Diagnoza potrzeb odbiorców
Strategie podnoszenia poziomu czytelnictwa

TEATRY
Badanie publiczności
Wsparcie w zakresie Audience Development
Analiza trendów

KINA
Badania widzów
Analiza konkurencyjności
Strategie rozwoju i promocji

FESTIWALE
Badanie uczestników
Badanie jakości prezentowanego repertuaru
Ewaluacja wydarzenia

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ewaluacja projektów
Diagnoza lokalna na potrzeby realizacji projektów
Wsparcie działań partycypacyjnych

KORPORACYJNI SPONSORZY WYDARZEŃ W OBSZARZE KULTURY
Ewaluacja sponsorowanych wydarzeń i podmiotów
Pozycjonowanie potencjalnych odbiorców do strategii marketingowych/sponsoringowych
Diagnoza lokalnych potrzeb

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej ofercie: Pobierz.

Zapraszamy również do zapoznania się z doświadczeniem Fundacji Obserwatorium w obszarze badań społecznych. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zrealizowanych projektów badawczych:

Badanie potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu – dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki;
Warszawa lokalna – diagnoza stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy realizowana ze środków Narodowego Centrum Kultury;
Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej – projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury;
W małym kinie – badanie kin studyjnych i lokalnych w małych miejscowościach oraz w dużych miastach (projekt dwuetapowy); projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
Badanie systemu sprawozdawczości teatrów miejskich w Warszawie – badanie zrealizowane dla Biura Kultury m.st. Warszawa;
Diagnoza otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – badanie wykonane dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku;
Ewaluacja Giełdy Projektów dla Narodowego Centrum Kultury;
Ewaluacja NieKongresu Animatorów dla Narodowego Centrum Kultury;
Analiza sposobu i zakresu współpracy Regionalnych Ośrodków Kultury (ROK-ów) z domami kultury w regionie oraz identyfikacja dobrych praktyk w tym obszarze – badanie zrealizowane dla Narodowego Centrum Kultury;
Ewaluacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej dla Biura Kultury m.st. Warszawy
Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie – diagnoza realizowana w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy na potrzeby Warszawskiego Programu na rzecz Cudzoziemców;
Ewaluacja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury – wydarzenie finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury;
Creative Camps – raport podsumowujący przygotowany dla Biura Kultury m.st. Warszawy;
Diagnoza lokalna dla Centrum Kultury w Łomiankach;
Diagnoza lokalna Ośrodka Kultury – badanie przeprowadzone dla Ośrodka Kultury w Nasielsku;
Badanie widowni teatru w Kaliszu – badanie przeprowadzone dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu;
Ewaluacja II NieKongresu Animatorów Kultury dla Narodowego Centrum Kultury;
Badanie lokalnych polityk kulturalnych na Mazowszu dla Mazowieckiego Instytutu Kultury;
Diagnoza Kultury dla DK w Makowie Mazowieckim – badanie zrealizowane dla Domu Kultury w Makowie Mazowieckim;
Diagnoza Kultury dla Centrum Kultury w Piasecznie – badanie przeprowadzone dla Centrum Kultury w Piasecznie;
Ewaluacja Laboratorium Edukacji Kulturalnej – ewaluacja przeprowadzona dla Biura Kultury m.st. Warszawy;
Wieloaspektowa diagnoza festiwali filmowych w Polsce – badanie zrealizowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.