Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce


Festiwalowa mapa Polski obejmuje ponad 90 wydarzeń o bardzo zróżnicowanym repertuarze, wielkości, skali oddziaływania i rangi jaką dana impreza cieszy się w środowisku filmowym. Mnogość tego rodzaju przedsięwzięć z każdym rokiem wymusza coraz większą elastyczność programową oraz promocyjną. Pomimo to badań w tym obszarze nie wykonuje się prawie wcale, a jeśli już, to opierają się one głównie na wewnętrznej ewaluacji festiwalowej, głównie podczas przeprowadzania plebiscytu publiczności bądź ograniczającej się wyłącznie do sprawdzenia stanu frekwencji. Wśród dostępnych na polskim rynku badań znajdujemy jedynie pozycję dotycząca szeroko rozumianej turystyki festiwalowej. Równocześnie festiwale filmowe pochłaniają ogromne środki (zarówno publiczne, jak i prywatne).

Celem projektu „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce” było zrealizowanie kompleksowych i interdyscyplinarnych badań festiwali filmowych – badań, które objęłyby zarówno organizatorów i odbiorców festiwali, jak również sposoby finansowania tych wydarzeń i zarządzania nimi, dobór repertuaru, formy promocji oraz wpływ festiwali na mniejsze miejscowości.

Lista festiwali zbadanych w ramach projektu:

 • Millennium DOCS against GRAVITY
 • Krakowski Festiwal Filmowy
 • Lubuskie Lato Filmowe
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty
 • Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”
 • Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu
 • Festiwal Filmowy w Gdyni
 • Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej „Kamera-Akcja”
 • Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy
 • Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima
 • Przegląd filmowy „Kino na granicy”

Zapraszamy do lektury raportu z badania:

Projekt był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Współfinansowanie:

Partner: