Badanie odbiorczyń i odbiorców warszawskich wydarzeń kulturalnych

Na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawy, w ramach ewaluacji trzech wieloletnich, otwartych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych – Społeczna Instytucja Kultury (edycja 2018 i 2019) oraz Stały Program Kulturalny (edycja 2019), Obserwatorium Sp. z o.o. w kooperacji z Fundacją Obserwatorium prowadzi badania ankietowe wśród odbiorczyń i odbiorców oferty beneficjentów ww. konkursów. Celem badań jest poznanie opinii na temat działalności zwycięskich organizacji oraz motywacji odbiorczyń i odbiorców ich oferty do uczestniczenia w innych warszawskich wydarzeniach kulturalnych.

Ewaluacją objęto następujące organizacje i przedsięwzięcia (aby otworzyć ankietę, prosimy kliknąć w nazwę):

Zapraszamy do udziału!