Badanie potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu


W kwietniu 2010 roku zespół Fundacji Obserwatorium przeprowadził badanie dotyczące diagnozy potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w ramach programu „Kultura Tworzy Rozwój”.

W ramach projektu opracowano raport z badania pt.: Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu.