Badanie publiczności teatrów w stolicy

Projekty zamknięte


„Badanie publiczności teatrów stolicy” to projekt badawczy przeprowadzony przez Fundację Generacja TR Warszawa w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz TR Warszawa.

Głównym celem zakładanym na początku realizacji projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie jej opinii na temat odwiedzanych placówek. Za istotne uznano ponadto zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. Dodać należy, że już w trakcie tworzenia narzędzi badawczych postanowiono poszerzyć cele o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią wiedzę i informację o spektaklach, oraz motywacjach, jakimi kierują się oni przy wyborze teatrów.

Efektem projektu był raport badawczy oraz organizacja konferencji w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. W projekcie udział wzięli m.in.: prof. K. Duniec, prof. W. J. Burszta, prof. E. Guderian-Czaplińska, dr A. Siwiak.

Zapraszamy do lektury raportu Badanie publiczności teatrów w stolicy.

ISSUU: Zobacz raport.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Organizator projektu:

Partnerzy projektu: