Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie


Ideą projektu było opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz włączenie wszystkich zainteresowanych stron w działania projektowe – poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne:

  • na etapie programowania narzędzi badawczych (poznanie realnych problemów i próba wypracowania najlepszych rozwiązań),
  • na etapie wstępnych wyników działań badawczych,
  • na etapie końcowego dokumentu.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu były podstawą do stworzenia przez samorząd stolicy Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie.

Projekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” był prowadzony przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem VoxHumana.

Więcej informacji na stronie projektu – tutaj.

Zapraszamy do lektury publikacji Oblicza partycypacji. Czyli o diagnozie, współdecydowaniu i ewaluacji w organizacjach pozarządowych.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Dofinansowanie:

Partnerzy: