DK+: Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego dla MOK „Amfiteatr” w Radomiu

Kolejny raport badawczy Fundacji Obserwatorium: nasz zespół właśnie zakończył prace nad diagnozą lokalnego potencjału kulturotwórczego, wykonaną dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Badanie zasobów społeczności było pierwszą częścią projektu „Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze”, który Ośrodek realizuje w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Szczegóły na stronie MOK „Amfiteatr”.

Zapraszamy do lektury raportu.