DK+: Diagnoza lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Różan

Tym razem prezentujemy „Diagnozę lokalnego potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Różan”, zrealizowaną w ramach projektu „Twój pomysł na kulturę!”, będącego częścią programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2020 Narodowego Centrum Kultury.

Prezentowany raport to efekt prac warsztatowych i analizy danych zastanych, prowadzonych wiosną 2020 roku, w trudnym okresie epidemii. Tym serdeczniej dziękujemy za współpracę Gminnemu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie (GOUK Różan), jak również wszystkim osobom, które pomogły nam w przeprowadzeniu działań badawczych!

Zapraszamy do lektury raportu.