Ewaluacja NieKongresu Animatorów

Projekty zamknięte


W 2014 roku Fundacja Obserwatorium prowadziła prace badawcze podczas NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w Warszawie w dniach 26-28 marca.

Prace miały na celu opis wątków i zagadnień poruszanych podczas wydarzenia. Poza zadaniami deskrypcyjnymi, zespół badawczy podjął próbę oceny stopnia realizacji celów, jakie organizatorzy (Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków) postawili NieKongresowi. Ponadto, w odniesieniu do niektórych zagadnień, sformułowano hipotezy wyjaśniające zaobserwowane procesy lub nawet teorie obejmujące niektóre wątki badania.

Rezultatem działań był Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów, który powstał na zlecenie Narodowego Centrum Kultury w wyniku prac badawczych prowadzonych od lutego do kwietnia 2014 roku. Punktem wyjścia i materiałem wykorzystanym przy konstruowaniu koncepcji badania, a także części analiz, były raporty opracowane przez ten sam zespół w ramach Ewaluacji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w grudniu 2013 roku.

Materiały, które poddano analizie:

  • dane o charakterze jakościowym wytworzone podczas marcowego spotkania: obserwacje badaczy oraz opinie uczestników zgromadzone podczas 66 wywiadów swobodnych;
  • dane ilościowe pochodzące z rejestracji osób zainteresowanych udziałem w NieKongresie Animatorów oraz z ankiety internetowej przeprowadzonej po wydarzeniu, na którą odpowiedziała około 1/3 uczestników spotkania.

Zapraszamy do lektury raportu Raport ewaluacyjny NieKongresu Animatorów.