Gdański Program Edukacji Kulturowej

Fundacja Obserwatorium zakończyła cykl warsztatów, których celem było wypracowanie założeń do Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. We współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku zorganizowaliśmy pięć spotkań, a gościły nas Ośrodek Kultury Morskiej, Centrum Hewelianum, Teatr Szekspirowski, Dom Technika NOT oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II. W ramach prac badawczych odwiedziliśmy także Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej oraz GPEK w Pałacu Młodzieży. Nad Programem pracowaliśmy też w Europejskim Centrum Solidarności.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki gdańskich podmiotów kultury, zarówno instytucji, jak i organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli, ośrodków badawczych i akademickich, organizacji imigranckich, firm prywatnych. Obecne były również osoby niezrzeszone. Fundację wspierały Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej Anna Michalak-Pawłowska, Beata Dubiel-Stawska i Magda Sadura.

Jesienią 2018 roku badaliśmy sytuację edukacji kulturowej w Gdańsku, a także mapowaliśmy problemy, potrzeby i zasoby środowiska; zastanawialiśmy się nad grupami docelowymi Programu oraz nad kształtem samego dokumentu. Na wiosnę 2019 roku zorganizowaliśmy drugą turę warsztatów. W trakcie trzech spotkań Laboratorium Edukacji Kulturowej wypracowaliśmy wizję, misję, wartości i zasady, obszary interwencji, cele strategiczne, zadania i działania GPEK.

Przed nami kluczowa faza pracy – organizacja zebranego materiału oraz redakcja dokumentu. W wakacje nie będziemy się nudzić! 😉

Proces strategiczny w obrazkach 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.