Gdański Program Edukacji Kulturowej (GPEK)

Fundacja Obserwatorium przeprowadziła cykl działań diagnostyczno-warsztatowych, których efektem było stworzenie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej.

Jesienią 2018 roku badaliśmy sytuację edukacji kulturowej w Gdańsku, a także mapowaliśmy problemy, potrzeby i zasoby środowiska. Podczas spotkań z realizatorkami i realizatorami gdańskiej edukacji kulturowej zastanawialiśmy się nad grupami docelowymi Programu oraz nad kształtem samego dokumentu. Na wiosnę 2019 roku zorganizowaliśmy drugą turę warsztatów pn. Laboratorium Edukacji Kulturowej. Wypracowaliśmy wówczas wizję, misję, wartości i zasady, obszary interwencji, cele strategiczne, zadania i działania GPEK.

W działaniach uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki gdańskich podmiotów kultury, zarówno instytucji, jak i organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli, ośrodków badawczych i akademickich, organizacji imigranckich, firm prywatnych. Obecne były również osoby niezrzeszone. Fundację wspierały Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej Anna Michalak-Pawłowska, Beata Dubiel-Stawska i Magda Sadura.

Kluczowym etapem pracy była organizacja zebranego materiału i redakcja przez nasz zespół dokumentu GPEK.