Industrialne Dziedzictwo Mazowsza

Projekty zamknięte


Projekt pt.: „Industrialne dziedzictwo Mazowsza” realizowany był przez Fundację Instytut Kultury Wizualnej w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium. Projekt został sfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „PATRIOTYZM JUTRA”.

W ramach projektu zespół Fundacji Obserwatorium w składzie: Michał Bargielski, Karolina Jastrzębska-Mitzner, Karol Wittels, przeprowadził badanie oraz opracował raport.

Planując badanie, postawiono sobie za cel badawczy opisanie praktyk rewitalizacji obiektów postindustrialnych z Mazowsza oraz wpływu tych obiektów (wraz z prowadzoną w nich działalnością) na społeczności lokalne. Założeniem metodologicznym było szukanie takich obiektów, na terenie których prowadzona jest działalność o charakterze społecznie użytecznym, w szczególności działalność kulturalna.

Zapraszamy do lektury Raportu o społecznym i kulturowym wymiarze rewitalizacji zabytkowych obiektów postindustrialnych na Mazowszu.

Partner: