Kadry kultury: jest już wstępny zakres tematów szkoleniowych!

Jesteśmy już po analizie pierwszych kwestionariuszy oraz po pierwszych spotkaniach z uczestnikami i uczestniczkami „Spersonalizowanego programu podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury„. Na podstawie uzyskanych informacji utworzyliśmy wstępny zakres tematów szkoleniowych. PODKREŚLAMY, że nie jest to lista zamknięta! Przed nami kolejne spotkania oraz diagnozowanie Państwa potrzeb. Jeżeli na poniższej liście odnajdują Państwo tematy, których zgłębienie pomogłoby Państwu w codziennej pracy i rozwoju zawodowym – zapraszamy do wypełnienia KWESTIONARIUSZA!

Jeżeli jakiegoś tematu zdaniem Państwa brakuje – zachęcamy do jego zgłoszenia poprzez dostępny FORMULARZ!

• Badania ilościowe i jakościowe w działalności kulturalnej. Badania w obszarze rozwoju publiczności: mapowanie odbiorców, diagnoza potrzeb i potencjału odbiorców (publiczności), badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury.

• Opracowanie standardów autoewaluacji – tworzenie wskaźników oceny prowadzonych działań. Ewaluacja projektów kulturalnych.

• Badanie marki (w tym badania pod kątem tworzenia strategii rozwoju i strategii marketingowych). Budowanie strategii rozwoju działalności oraz promocji własnej marki.

• Efektywne wykorzystanie reklamy i narzędzi PR w działalności kulturalnej. Tworzenie atrakcyjnych tożsamości wizualnych.

• Edukacja medialna. Media cyfrowe a instytucje kultury. Modele biznesowe w mediach.

• Rozwój publiczności (audience development). Budowanie strategii rozwoju publiczności (w tym pozyskiwanie nowych widzów, badania pod kątem tworzenia strategii). Fundraising jako narzędzie rozwoju publiczności. Metody i narzędzia docierania do różnych grup odbiorców.

• Komunikacja wewnętrzna i komunikacja kryzysowa. Budowanie sprawnie działających zespołów. Metody i narzędzia rozwiązywana konfliktów w zespole oraz ze współpracownikami zewnętrznymi.

• Budowanie partnerstw i sieci, nawiązywanie partnerstw społecznych (w tym partnerstwa lokalne i społeczny PR).

• Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalno-artystyczną. Tworzenie strategii i harmonogramów fundraisingowych. Mapowanie źródeł finansowania. Wypełnianie wniosków o dotacje zgodnie z zasadami myślenia i planowania projektowego.

• Tworzenie ofert sprzedażowych. Sponsoring: tworzenie ofert oraz baz kontaktowych, efektywna współpraca sponsorska.

• Efektywne zarządzanie projektem kulturalnym (w tym narzędzia: Microsoft Project, Excel). Zarządzanie czasem. Budowanie banków wiedzy.

• Tworzenie i stosowanie innowacyjnych narzędzi animacyjnych i edukacyjnych (np. gry miejskie, gry symulacyjne), z uwzględnieniem potrzeb różnych grup odbiorców.