Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!

Projekty zamknięte


W 2012 roku Fundacja Obserwatorium we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki realizowała projekt „Kierunek Kultura 2012”. W ramach prowadzonych działań wydano publikację pt.: „Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!”. Była to trzecia pozycja wydana w ramach programu.

Publikacja składa się dwóch głównych części: Kierunek Kultura 2012 oraz Miscellanea. Pierwsza zawiera skróconą wersję raportu z przeprowadzonych badań oraz wywiad z Markiem Sztarkiem, który realizował działania animacyjne i artystyczne w ramach projektu. Natomiast druga część publikacji to pięć esejów poruszających różne tematy związane z działalnością kulturalną.

Strona projektu – tutaj.

Zapraszamy do lektury publikacji: Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!

Partnerzy: