Liderzy kultury w subregionie radomskim – raport

Kim jest lider kultury? Jaka jest jego relacja z instytucjami i innymi podmiotami, jakie są jego zadania oraz cechy charakterystyczne? Na te i inne pytania odpowiada „Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim” – publikacja Fundacji Obserwatorium, powstała na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Raport jest wynikiem pilotażowego badania, w ramach którego wypracowano metodę badawczą i które będzie kontynuowane w pozostałych subregionach województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do lektury raportu.