Modele współpracy

Fundacja Obserwatorium zakończyła realizację projektu „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowanego do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Celem projektu była budowa trwałych relacji pomiędzy sektorem kultury a uczelniami oraz wsparcie instytucji w ich działalności. W ramach działań projektowych wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Dlaczego coś robimy (celowość naszych działań w instytucji kultury)?
  • Dla kogo powinniśmy coś robić?
  • Jakimi metodami pracować?
  • Co z naszych działań było skuteczne/efektywne oraz dlaczego i w jakim wymiarze?
  • Czy warto było coś robić i czy warto to kontynuować?
  • Kto skorzystał z naszych działań/oferty?
  • Kto może skorzystać z oferty w przyszłości?
  • Z czego chcieliby skorzystać nasi obecni i/lub potencjalni odbiorcy?
  • Jak jesteśmy postrzegani (przez odbiorców, pracowników, partnerów, konkurencję, urzędy)?
  • Jakimi zasobami dysponujemy (materialnymi, osobowymi)?

W projekcie udział wzięły cztery instytucje: Centrum Kultury Raszyn, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań były studia przypadków oraz publikacja „Modele współpracy”, która stanowi kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób instytucje kultury mogą nawiązywać współpracę z zespołami badawczymi (i na odwrót), co powinna przygotować każda instytucja przed rozpoczęciem badań, jak wpływa stopień zaangażowania pracowników instytucji na działania badawcze, w jaki sposób badacze powinni organizować współpracę z instytucjami, aby uniknąć nieporozumień oraz błędów.

Trzeba podkreślić, że aby współpraca pomiędzy instytucjami a uczelniami była możliwa, owocna i satysfakcjonująca, niezbędna jest otwartość instytucji na zmianę. Instytucja powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, po co jest jej potrzebne badanie. Świadomość dotycząca ostatecznych jego skutków, tj. wdrożenia wypracowanych rekomendacji, jest tu kluczowa. Ważną rzeczą jest także to, aby instytucja pamiętała, że w ramach współpracy ze studentami nie ona jest klientem, lecz partnerem – współpraca powinna się zatem odbywać ze szczególnym poszanowaniem potrzeb obu stron.

Dzięki współpracy z instytucjami kultury studenci (kierunków humanistycznych i społecznych, ale nie tylko) mają m.in. możliwość odbycia praktyk zawodowych i nabycia umiejętności z zakresu prowadzenia badań (np. przeprowadzania wywiadu czy obserwacji uczestniczącej); zdobywają doświadczenie z zakresu organizacji badań (zarządzanie projektem); mają możliwość poznania specyfiki funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, w różnych kontekstach (np. w średniej czy małej miejscowości) itd.

Natomiast instytucje kultury dzięki współpracy ze studentami pozyskują informacje, które mogą być przydatne do: opracowania strategii działalności; wzmocnienia funkcjonowania zespołu; opracowania lokalnej diagnozy; personalizacji kanałów promocji; dostosowania oferty do potrzeb odbiorców; budowania lokalnych partnerstw; budowania marki instytucji; efektywniejszego pozyskiwania środków finansowych.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego