Nasi eksperci

Kadry kultury


Poniżej prezentujemy zespół ekspertów, z którymi będą Państwo pracować. Warto jednak podkreślić, że nie jest to lista zamknięta! Wciąż nawiązujemy współpracę z nowymi specjalistami…


Z wykształcenia kulturoznawca-filmoznawca (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego), posiada ponad dwudziestoletnie na stanowiskach kierowniczych w korporacji, a także jako niezależny przedsiębiorca. Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla: Biura Kultury m.st. Warszawy, Instytutu Adama Mickiewicza, Culture.pl, Orkiestry Sinfonia Varsovia, TR Warszawa, Muzeum Śląskiego, Pełnomocnika Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Fundacji Auschwitz-Birkenau, Fundacji Art_commited oraz klientów biznesowych.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Jest ekspertką i trenerką w europejskich projektach z obszaru audience development, ADESTE i CONNECT, w ramach których prowadzi warsztaty z warszawskimi instytucjami kultury. Konsultanta, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych z obszarów:
• zarządzanie projektami,
• planowanie strategiczne,
• budowanie sprawnie działających zespołów,
• zarządzanie zmianą,
• komunikacja,
• rozwój publiczności (audience development).

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie pracy socjalnej, działań obywatelskich, społeczności lokalnych, animacji kultury, społecznego PR oraz realizacji projektów badawczych; członek zespołu „Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza”. Ekspert organizacji pozarządowych: Instytutu Spraw Publicznych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Obserwatorium (nadzór metodologiczny, udział w badaniach, recenzowanie publikacji), Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Współpracowała także m.in. z Collegium Civitas, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Fundusz Współpracy, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• społeczności lokalne i społeczny PR,
• animacja kultury,
• planowanie i realizacja projektów badawczych.

Psycholog społeczny i socjolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w planowaniu, realizacji, analizie i raportowaniu badań ilościowych i jakościowych – zarówno marketingowych, jak i społecznych. Zarządzał złożonymi projektami badawczymi, ma doświadczenie w pracy w projektach systemowych jako ekspert Instytutu Spraw Publicznych, a także doświadczenie biznesowe – był dyrektorem, menedżerem w kilku polskich i międzynarodowych agencjach badania rynku i opinii (m.in. Synovate, Pentor, w latach 90. Demoskop), pracował dla największych klientów zagranicznych i polskich (m.in. Coca-Cola, Polkomtel, TPSA – obecnie Orange, Cadbury Wedel, Danone, AmRest, Telewizja Polska, Bertelsmann Media). Był członkiem organów wybieralnych Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Zarządu).

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• badania ilościowe i jakościowe,
• planowanie i realizacja projektów ewaluacyjnych,
• badanie strategicznych potrzeb interesariuszy.

Socjolog, autor ponad 150 gier edukacyjnych, animacyjnych i badawczych, a także trener z zakresu kompetencji miękkich, grywalizacji i animacji społecznej.

 Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• tworzenie gier,
• grywalizacja,
• animacji społeczna,
• praca metodą projektu,
• diagnoza lokalna,
• praca z młodzieżą,
• negocjacje,
• komunikacja w zespole.

Menedżerka kultury, kulturoznawczyni, koordynatorka i producentka międzynarodowych projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Współpracowała z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Wrocławskim Forum Festiwalowym, Fundacją Krytyki Dizajnu, Fundacją Bęc Zmiana, Fundacją Avant Art Festival, Chórem Kobiet Marty Górnickiej.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• zarządzanie projektami,
• komunikacja,
• budowanie zespołu,
• koordynacja i produkcja wydarzeń kulturalnych.

Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. Jest prezesem fundacji Innowatorium zajmującej się kreowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w szeroko pojętej edukacji.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• negocjacje,
• komunikacja interpersonalna,
• wdrażanie zmiany/innowacji w organizacji,
• rozwój lokalny,
• warsztaty obywatelskie,
• zarządzanie czasem,
• zarządzanie zespołem,
• trening liderski/managerski,
• tworzenie gier edukacyjnych,
• grywalizacja.

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, badacz kultury, trener prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu realizacji badań, diagnoz oraz fundraisigu. Autor i współautor ponad 30 raportów z obszaru kultury.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
1. Podstawy realizacji projektów badawczych w kulturze:
• Jak zaplanować projekt badawczy?
• Tworzenie narzędzi badawczych;
• Jak współpracować z instytucjami badawczymi?

2. Badania w obszarze rozwoju publiczności:
• Mapowanie odbiorców;
• Diagnoza potrzeb odbiorców;
• Badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury;
• Badanie marki;
• Fundraising jako narzędzie rozwoju publiczności.

3. Inne obszary badań w kulturze:
• Ewaluacja projektów kulturalnych;
• Ewaluacja działań instytucji;
• Badania pod kątem tworzenia strategii;
• Tworzenie wskaźników oceny działań instytucji.

4. Diagnoza społeczności lokalnych

5. Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalno-artystyczną:
• Tworzenie strategii i harmonogramów fundraisingowych;
• Mapowanie źródeł finansowania;
• Planowanie projektów kulturalnych – zasady myślenia projektowego;
• Wypełnianie wniosków o dotacje;
• Inne.