Nasi eksperci

Kadry kultury


Poniżej prezentujemy zespół ekspertów, z którymi będą Państwo pracować. Warto jednak podkreślić, że nie jest to lista zamknięta! Wciąż nawiązujemy współpracę z nowymi specjalistami…
Michał Bargielski
Monika Bębnowska
Marta Buler
Beata Dubiel-Stawska
Dr hab. Magdalena Dudkiewicz
Marek Dudkiewicz
Dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kasia Głąb
Radek Kaliski
Marcin Mitzner
Magda Sadura
Teodor Sobczak
Joanna Stebel
Tomasz Szymański
Joanna Tabaka
Karol WittelsWspółtwórca Fundacji Na Dobre, zajmującej się animacją społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, w tym podczas działań w sytuacjach klęsk żywiołowych. Badacz społeczny i ewaluator, realizujący projekty dla organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych czy przedsiębiorstw zaangażowanych w działania związane z rozwojem lokalnym, ekonomią społeczną, wsparciem innowacyjności oraz bezpieczeństwem.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• ewaluacja procesów rozwojowych w środowisku lokalnym,
• ewaluacja działania instytucji publicznych,
• metodologia prowadzenia diagnoz społeczności i organizacji.

do góry

Ekspert Public Relations i certyfikowany trener biznesu (licencja STB 60-06, Akademia Trenerów Biznesu Grupy SET). Specjalizuje się w relacjach z mediami, komunikacji kryzysowej, PR korporacyjnym oraz komunikacji wewnętrznej. Doradza przy projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz opracowuje i realizuje kampanie CSR (Corporate Social Responsibility).

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:

Monika prowadzi szkolenia dla firm i instytucji z relacji z mediami i wystąpień przed kamerą, z komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zarządzania projektami PR i ich budżetowania. Opracowuje i prowadzi symulacje sytuacji kryzysowych. Jest moderatorką sesji strategicznych z obszaru budowania wizerunku firmy, mapowania interesariuszy i zarządzania relacjami z nimi. Jest facylitatorem w procesie budowania strategii CSR w firmach.

do góry


Doświadczenie w PR zdobywała, pracując w korporacjach oraz polskich i międzynarodowych agencjach PR. Wykładowca i doktorantka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• strategie działań PR,
• zarządzanie i budżetowanie projektów PR,
• relacje z mediami,
• kreatywne rozwiązywanie problemów.

do góry


Z wykształcenia kulturoznawca-filmoznawca (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego), posiada ponad dwudziestoletnie na stanowiskach kierowniczych w korporacji, a także jako niezależny przedsiębiorca. Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla: Biura Kultury m.st. Warszawy, Instytutu Adama Mickiewicza, Culture.pl, Orkiestry Sinfonia Varsovia, TR Warszawa, Muzeum Śląskiego, Pełnomocnika Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, Fundacji Auschwitz-Birkenau, Fundacji Art_commited oraz klientów biznesowych.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Jest ekspertką i trenerką w europejskich projektach z obszaru audience development, ADESTE i CONNECT, w ramach których prowadzi warsztaty z warszawskimi instytucjami kultury. Konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych z obszarów:
• zarządzanie projektami,
• planowanie strategiczne,
• budowanie sprawnie działających zespołów,
• zarządzanie zmianą,
• komunikacja,
• rozwój publiczności (audience development).

do góry


Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie pracy socjalnej, działań obywatelskich, społeczności lokalnych, animacji kultury, społecznego PR oraz realizacji projektów badawczych; członek zespołu „Obserwatorium Żywej Kultury – sieć badawcza”. Ekspert organizacji pozarządowych: Instytutu Spraw Publicznych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Obserwatorium (nadzór metodologiczny, udział w badaniach, recenzowanie publikacji), Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Współpracowała także m.in. z Collegium Civitas, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Fundusz Współpracy, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,  Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• społeczności lokalne i społeczny PR,
• animacja kultury,
• planowanie i realizacja projektów badawczych.

do góry


Psycholog społeczny i socjolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w planowaniu, realizacji, analizie i raportowaniu badań ilościowych i jakościowych – zarówno marketingowych, jak i społecznych. Zarządzał złożonymi projektami badawczymi, ma doświadczenie w pracy w projektach systemowych jako ekspert Instytutu Spraw Publicznych, a także doświadczenie biznesowe – był dyrektorem, menedżerem w kilku polskich i międzynarodowych agencjach badania rynku i opinii (m.in. Synovate, Pentor, w latach 90. Demoskop), pracował dla największych klientów zagranicznych i polskich (m.in. Coca-Cola, Polkomtel, TPSA – obecnie Orange, Cadbury Wedel, Danone, AmRest, Telewizja Polska, Bertelsmann Media). Był członkiem organów wybieralnych Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Zarządu).

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• badania ilościowe i jakościowe,
• planowanie i realizacja projektów ewaluacyjnych,
• badanie strategicznych potrzeb interesariuszy.

do góry

Kulturoznawca i medioznawca z doświadczeniem w prowadzeniu badań i przygotowywaniu ekspertyz związanych z praktykami medialnymi oraz szerzej – relacjami mediów ze społeczeństwem i kulturą.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• ekosystem medialny i jego zmiany,
• praktyki medialne (zwłaszcza młodych użytkowników),
• modele biznesowe w mediach,
• edukacja medialna,
• media cyfrowe a instytucje kultury.

do góry


Od 8 lat trenerka, prowadząca szkolenia i warsztaty dla podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, dla różnych grup odbiorców, wykładowczyni akademicka, a także badaczka terenowa i doradczyni z zakresu funkcjonowania organizacji.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń i warsztatów dla sektora kultury obejmuje funkcjonowanie organizacji w zmieniającym się otoczeniu, w tym:
• rozwój zasobów ludzkich i zarządzane zespołem oraz wiedzą,
• pracę zespołową,
• projektowanie innowacji,
• komunikację wewnętrzną,
• współpracę instytucjonalną.

do góry


Absolwent Akademii Teatralnej, pracował w teatrach w Warszawie, Lublinie i Bielsku-Białej. Dziennikarz, trener, pedagog teatru. Organizator wydarzeń kulturalnych. Zaangażowany w rozwój polskiej sceny teatru off. Realizowane przez Radka projekty społeczno-teatralne obejmowały m.in. współpracę z ośrodkami dla uchodźców, Wojskiem Polskim, grupami seniorów, osobami zagrożonymi wykluczeniem. W ramach działań warsztatowych, teatralnych i laboratoryjnych współpracuje ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Fundacją DramaWay, TR Warszawa, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Prowadzi szkolenia dotyczące wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, wydarzeń, konferencji, spotkań z klientami, moderowania dyskusji itp.W zakresie szkoleń z wystąpień publicznych posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z kadrą menadżerską różnego szczebla.

do góry


Socjolog, autor ponad 150 gier edukacyjnych, animacyjnych i badawczych, a także trener z zakresu kompetencji miękkich, grywalizacji i animacji społecznej.

 Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• tworzenie gier,
• grywalizacja,
• animacja społeczna,
• praca metodą projektu,
• diagnoza lokalna,
• praca z młodzieżą,
• negocjacje,
• komunikacja w zespole.

do góry


Menedżerka kultury, kulturoznawczyni, koordynatorka i producentka międzynarodowych projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Współpracowała z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Wrocławskim Forum Festiwalowym, Fundacją Krytyki Dizajnu, Fundacją Bęc Zmiana, Fundacją Avant Art Festival, Chórem Kobiet Marty Górnickiej.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• zarządzanie projektami,
• komunikacja,
• budowanie zespołu,
• koordynacja i produkcja wydarzeń kulturalnych.

do góry


Trener, wykładowca, ale przede wszystkim twórca narzędzi edukacyjnych i metodyk tej tematyki. Od 2004 roku zajmuje się tworzeniem zaawansowanych narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych w branży szkoleniowej. Jest prezesem fundacji Innowatorium zajmującej się kreowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w szeroko pojętej edukacji.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• negocjacje,
• komunikacja interpersonalna,
• wdrażanie zmiany/innowacji w organizacji,
• rozwój lokalny,
• warsztaty obywatelskie,
• zarządzanie czasem,
• zarządzanie zespołem,
• trening liderski/ managerski,
• tworzenie gier edukacyjnych,
• grywalizacja.

do góry


Z branżą Public Relations związana od 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w międzynarodowych agencjach PR.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• strategie działań PR,
• zarządzanie i budżetowanie projektów PR,
• sytuacje kryzysowe,
• relacje z mediami.

do góry8 lat pracy w dziedzinie marketingu po stronie Klientów i agencji komunikacyjnych, od 2013 r. founder beginning | creative collaboration agency, pracująca na styku światów korporacji i MŚP, biznesu i kultury, biznesu i NGO, nauki i biznesu. Główne zadania: koordynowanie projektów międzybranżowych, ubiznesowianie przedsięwzięć, wdrażanie pomysłów firm i instytucji.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
• nawiązywanie współpracy,
• tworzenie baz i zarządzenie kontaktami z Partnerami,
• budowanie i prezentacja oferty, w tym szukanie wyróżników oraz benefitów dla obu stron,
• zarządzenie projektami, wdrażanie,
• komunikacja wewnętrzna w organizacji.

do góry


Wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury oraz współpracy z fundacjami w zakresie promocji i komunikacji oraz rozwoju publiczności. Koordynatorka wolontariatu kulturalnego oraz działań edukacyjnych skierowanych do seniorów. Od marca wzmacnia szeregi Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy, w zakresie komunikacji polityki senioralnej miasta. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wspierania rozwoju kadr kultury.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
Ponad kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów dla instytucji kultury (m.in. teatrów, bibliotek, muzeów) oraz studentów kierunków artystycznych, a także wystąpień na ogólnopolskich konferencjach, w zakresie:
• komunikacja i promocja projektów kulturalnych,
• social media,
• budowanie rozwoju publiczności,
• wzmacnianie empatii i przełamywanie barier w dostępie do kultury.

do góry


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, badacz kultury, trener prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu realizacji badań, diagnoz oraz fundraisigu. Autor i współautor ponad 30 raportów z obszaru kultury, a także strategii dla instytucji kultury.

Zakres prowadzonych warsztatów i szkoleń:
1. Podstawy realizacji projektów badawczych w kulturze:
• jak zaplanować projekt badawczy,
• tworzenie narzędzi badawczych,
• jak współpracować z instytucjami badawczymi.

2. Badania w obszarze rozwoju publiczności:
• mapowanie odbiorców,
• diagnoza potrzeb odbiorców,
• badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury,
• badanie marki,
• fundraising jako narzędzie rozwoju publiczności.

3. Inne obszary badań w kulturze:
• ewaluacja projektów kulturalnych,
• ewaluacja działań instytucji,
• badania pod kątem tworzenia strategii,
• tworzenie wskaźników oceny działań instytucji.

4. Diagnoza społeczności lokalnych.

5. Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalno-artystyczną:
• tworzenie strategii i harmonogramów fundraisingowych,
• mapowanie źródeł finansowania,
• planowanie projektów kulturalnych – zasady myślenia projektowego,
• wypełnianie wniosków o dotacje.

do góry