Opis programu

Uczelnie dla instytucji kultury


Instytucje kultury z województwa mazowieckiego – mamy dla Was wyjątkową propozycję współpracy!

Fundacja Obserwatorium rozpoczyna nabór do programu „Uczelnie dla instytucji kultury”, który jest skierowany do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy). Beneficjenci programu nawiążą współpracę z renomowanymi warszawskimi uczelniami, w ramach której zrealizowane zostaną wspólne projekty badawcze. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Jeżeli:

 • pracują Państwo w publicznej instytucji kultury, działającej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy),
 • zależy Państwu na rozwoju Państwa instytucji,
 • nurtują Państwa pytania, na które nie potrafią Państwo samodzielnie znaleźć odpowiedzi,

to program „Uczelnie dla instytucji kultury” jest właśnie dla Państwa.

Co możemy zbadać?

Poniżej prezentujemy przykładowe działania badawcze, które możemy wspólnie zrealizować w Państwa instytucji:

 • badanie potrzeb odbiorców,
 • badanie postrzegania instytucji przez społeczność lokalną (badanie marki),
 • badanie odbioru oferty przez społeczność lokalną,
 • badanie odbioru sztuki/działań artystycznych w przestrzeni publicznej,
 • ewaluacja działań instytucji,
 • mapowanie poszczególnych grup odbiorców,
 • badanie relacji odbiorców i instytucji/podmiotów kultury,
 • ewaluacja współpracy z lokalnymi liderami,
 • zmapowanie potencjalnych partnerów.

Korzyści z udziału w programie:

 • wsparcie eksperckie, które ułatwi znalezienie odpowiedzi na pytania ważne dla instytucji,
 • nieodpłatna realizacja profesjonalnych działań badawczych w instytucji,
 • wypracowanie narzędzi badawczych, które będą mogły być wykorzystywane w przyszłości,
 • nawiązanie współpracy z uczelniami, która może przybrać długofalowy charakter,
 • promocja działalności instytucji w województwie mazowieckim i na skalę ogólnopolską,
 • prezentacja projektu w publikacji, która będzie dystrybuowana w całej Polsce.

Program w 4 krokach:

Instytucje, które zakwalifikują się do programu, nawiążą współpracę z przedstawicielami warszawskich uczelni. W jej ramach zespoły złożone z opiekunów naukowych, studentów kierunków społecznych i humanistycznych, pracowników instytucji oraz członków lokalnych organizacji partnerskich przeanalizują wybrane zagadnienia, opracują plan działań badawczych, a następnie wprowadzą go w życie.

Krok 1: Nabór (8.06.2018–20.07.2018)

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie wypełnienie, w terminie do 30 czerwca 2018 roku, elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zadaniem Państwa będzie uzasadnienie udziału instytucji w projekcie, poprzez:

 • opisanie problemów i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, wśród której instytucja działa,
 • precyzyjne opisanie problemu, który chcieliby Państwo rozwiązać dzięki realizacji badań w instytucji.

Dodatkowo punktowane będą zgłoszenia, których autorzy zadeklarują przystąpienie do programu w ramach koalicji z lokalnymi organizacjami działających w obszarze kultury.

O przyjęciu do programu zadecyduje zespół naukowy, złożony z przedstawicieli warszawskich uczelni, zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie. Do programu zakwalifikowane zostaną co najmniej 4 instytucje. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 20 lipca 2018 roku.

Krok 2: Spotkania inicjujące (21.07.2018–31.08.2018)

W lokalizacjach, które zostaną wytypowane do udziału w programie, odbędą się spotkania inicjujące. W spotkaniach udział wezmą pracownicy instytucji, przedstawiciele uczelni (zespoły złożone z opiekuna naukowego i studentów), członkowie lokalnych organizacji wchodzących w skład koalicji oraz przedstawiciele Fundacji Obserwatorium.

Podczas spotkań doprecyzowane zostaną zagadnienia opisane w formularzach zgłoszeniowych, a także omówione zasady współpracy.

Krok 3: Opracowanie planów badawczych i wspólna realizacja badań (13.08.2018–31.10.2018)

W porozumieniu z instytucjami, zespoły naukowe opracują narzędzia i scenariusze badań dostosowane do specyfiki poszczególnych lokalizacji, a także harmonogramy działań.

Na etapie realizacji badań zespoły naukowe będą ściśle współpracować z przedstawicielami instytucji oraz organizacji partnerskich. Współpraca ta będzie mogła przyjąć różne formy: od zapewnienia zespołom transportu, wyżywienia czy noclegu, po osobiste zaangażowanie się w działania badawcze. W tym ostatnim przypadku badacze udzielą – stosownie do potrzeb i możliwości – merytorycznego wsparcia przedstawicielom świata kultury.

Krok 4: Publikacja (1.10.2018–20.12.2018)

Poszczególne przypadki współpracy uczelni z instytucjami kultury zostaną opisane i przedstawione w postaci publikacji elektronicznej. Publikacja ta będzie nie tylko prezentowała zrealizowane działania, ale będzie także skarbnicą wiedzy dla instytucji kultury, które są zainteresowane współpracą ze światem nauki, a  które nie wiedzą, jak taką współpracę nawiązywać i jak może ona wyglądać.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Realizując badania możemy dowiedzieć się:

 • Dlaczego coś robimy (celowość naszych działań w instytucji kultury)?
 • Dla kogo powinniśmy coś robić?
 • Jakimi metodami pracować?
 • Co z naszych działań było skuteczne/efektywne oraz dlaczego i w jakim wymiarze?
 • Czy było warto coś robić i czy warto to kontynuować?
 • Kto skorzystał z naszych działań/oferty?
 • Kto może skorzystać z oferty w przyszłości?
 • Z czego chcieliby skorzystać nasi obecni i/lub potencjalni odbiorcy?
 • Jak jesteśmy postrzegani (przez odbiorców, pracowników, partnerów, konkurencję, urzędy)?
 • Jakimi zasobami dysponujemy (materialnymi, osobowymi)?

Wnioski z badań mogą się przydać do:

 • opracowania strategii działalności instytucji,
 • wzmocnienia funkcjonowania zespołu pracowników i współpracowników,
 • opracowania lokalnej diagnozy,
 • personalizacji kanałów promocji,
 • dostosowania oferty do potrzeb odbiorców,
 • budowania lokalnych partnerstw dla kultury,
 • budowania marki instytucji,
 • efektywniejszego pozyskiwania środków finansowych.

Zapraszamy!

Kontakt: uczelnie.kultura(at)gmail.com


Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego