Kto chodzi do Teatru Dramatycznego w Płocku? Odpowiadamy

Fundacja Obserwatorium we współpracy z Uniwersytetem SWPS przeprowadziły we wrześniu i październiku 2018 r. badanie publiczności Teatru Dramatycznego w Płocku. Zostało ono zrealizowane w ramach programu „Uczelnie dla instytucji kultury” Fundacji, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na konferencji prasowej 12 czerwca 2019 r. Teatr zaprezentował najważniejsze wnioski z raportu.

O wynikach badania można było przeczytać w mediach elektronicznych:

„Do teatru w zdecydowanej większości chodzą kobiety. Może i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby dysproporcja nie była tak znaczna – panie stanowiły aż 72 proc. badanych. Czy im właśnie bardziej odpowiada repertuar? Czy może chodzi o to, że według wielu opracowań kobiety częściej korzystają z kultury? Odpowiedź wymagałaby kolejnych badań. (…) 27 proc. [widzów] mieszka w odległości od 15 do 50 km od miasta. Druga grupa (17 proc.) ma do teatru do 100 km, trzecia (11 proc.) – do 15 km. W sumie to 55 proc. widowni. Więcej niż połowa. Pozostałe 45 proc. to już płocczanie (…)” [wyborcza.pl/plock].

„Wiek naszych widzów jest bardzo zróżnicowany. Największa grupa widzów ma od 35 do 44 lat (19,2%). Dalej w różnych kategoriach wiekowych wyniki są zbliżone: na drugim miejscu są widzowie 65+ (16,3%), później przedział wiekowy 17-19 lat (12,9 %). (…) Wielcy nieobecni to osoby w wieku 20-24 lata, czyli w wieku studenckim. Tu wynik to 0,9%. – Biorąc pod uwagę fakt, że Płock nie jest miastem akademickim, niska frekwencja tej grupy wiekowej nie zaskakuje. Niemniej warto pamiętać, że badanie rozpoczęło się jeszcze we wrześniu, czyli przed rozpoczęciem roku akademickiego, kiedy studenci potencjalnie mogli przebywać w rodzinnym mieście. Jeżeli faktycznie w Płocku bądź okolicach byli, to nie zdecydowali się na spędzenie wieczoru na widowni Teatru Dramatycznego – czytamy w raporcie” [www.teatrplock.pl].

„W 5-stopniowej skali, średnia ocena wystawiona przez respondentów to 4,5. Jak tak wysoką oceną opisano w raporcie? – Na tak wysoki wynik nie tylko złożyło się wiele ocen bardzo dobrych, ale również zupełny brak ocen najniższych, miernej czy niedostatecznej. Teatr w pełni spełnia oczekiwania klientów. (…) Respondenci wskazywali na potrzebę spektakli komediowych, musicali, sztuk kryminalnych i podejmujących współczesne problemy. Są też zainteresowani koncertami muzyki popularnej, klasycznej, jazzowej i folkowej. Mile widziane byłyby spotkania ze znanymi aktorami” [portal.plocki].

Projekt „Uczelnie dla instytucji kultury” był pilotażem, który miał na celu stworzenie pomostu między instytucjami kultury a uczelniami. Oprócz Teatru płockiego wzięły w nim udział także Centrum Kultury w Raszynie, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Instytucje te gościły u siebie studentów Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Obserwacja czterech przypadków kooperacji instytucji i uczelni pozwoliła nam stworzyć publikację „Modele współpracy”, które taką współpracę mogą znacznie ułatwić.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego