Prezes Fundacji Obserwatorium innowacyjnym menedżerem kultury

Już po raz czwarty przyznano nagrody w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury. W tym roku nagroda główna trafia do Karola Wittelsa, prezesa Fundacji Obserwatorium i Federacji Mazowia, za działalność przedstawiciela trzeciego sektora stale obecną w refleksji nad kulturą, opartą na badaniach stanu kultury w woj. mazowieckim i konsekwentnie realizowaną w ramach rozwiązań i projektów wspierających trzeci sektor i kadry kultury, za systematyczne sieciowanie sektora kultury i zdolność łączenia potencjałów w ramach Fundacji Obserwatorium, Federacji Mazowia i Forum Kultury Mazowsze.

Oprócz nagrody głównej przyznano dwa wyróżnienia:
🥈 I wyróżnienie dla Magdaleny Mól (kierowniczka czytelni w Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim) za odważne wykraczanie poza standardowe rozumienie działalności kulturalnej i bibliotecznej, wielopłaszczyznowe poszukiwanie dróg dialogu, który nikogo nie wyklucza, opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu „a nie potrzebie zwycięstwa i przekonania do własnych racji” oraz za uważne i merytoryczne podejście do dostępności i przełamywania barier w ramach prowadzonych działań.
🥉 II wyróżnienie dla Tomasza Talarskiego (dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie) za nowoczesne podejście do zarządzania biblioteką oparte na koncepcji „trzeciego miejsca” i przekształcenie jej we wiodącą instytucję kultury w mieście, interdyscyplinarność podejmowanych działań, w tym teatralnych i filmowych, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz wspieranie potencjału i kreatywności pracowników i pracowniczek biblioteki.

Gratulujemy!


Innowacyjny Menedżer Kultury to konkurs o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla menedżerów pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego, którzy w swej pracy wykazują się m.in. odwagą w eksperymentowaniu, stosują innowacyjne formy zarządzania, rozwiązania organizacyjne czy sposoby realizacji działalności kulturalnej. Celem nagrody jest upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze i promowanie ich autorów.