Program szkoleniowy

Kadry kultury


Jesteśmy już po analizie większości kwestionariuszy, odbyliśmy też większość spotkań z Uczestnikami i Uczestniczkami „Spersonalizowanego programu podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury”. Na podstawie uzyskanych informacji wyznaczyliśmy główne obszary szkoleń. PODKREŚLAMY jednak, że nie jest to lista zamknięta! Przed nami kolejne spotkania oraz diagnozowanie Państwa potrzeb.

• Efektywne zarządzanie projektem kulturalnym (w tym wybrane programy do zarządzania projektem). Zarządzanie czasem. Budowanie banków wiedzy.
• Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalno-artystyczną. Tworzenie strategii i harmonogramów fundraisingowych. Mapowanie źródeł finansowania. Wypełnianie wniosków o dotacje zgodnie z zasadami myślenia i planowania projektowego.
• Marketing i promocja w kulturze.
• Budowanie partnerstw i sieci, nawiązywanie partnerstw społecznych (w tym partnerstwa lokalne i społeczny PR).
• Komunikacja wewnętrzna i komunikacja kryzysowa. Budowanie sprawnie działających zespołów. Metody i narzędzia rozwiązywana konfliktów w zespole oraz ze współpracownikami zewnętrznymi.
• Tworzenie i stosowanie innowacyjnych narzędzi animacyjnych i edukacyjnych (np. gry miejskie, gry symulacyjne), z uwzględnieniem potrzeb różnych grup odbiorców.
• Edukacja medialna. Media cyfrowe a instytucje kultury.
• Prawo autorskie.
• Występowanie publiczne.

Jeżeli na poniższej liście odnajdują Państwo zagadnienia, których zgłębienie pomogłoby Państwu w codziennej pracy i rozwoju zawodowym – zapraszamy do wypełnienia KWESTIONARIUSZA w ramach naboru do drugiej tury Programu!Poznajcie też ekspertów Programu!