Puszka – warszawska sztuka publiczna


Sztuka publiczna staje się coraz bardziej zauważanym tematem w dyskursie miejskim. Jest to ta dziedzina sztuki, która jest zarazem powszechna i nietrwała, alternatywna dla sztuki zinstytucjonalizowanej, a jednocześnie często niezrozumiała. Co więcej, z powodu swojego „rozproszenia” po całym mieście, pełen dostęp do niej jest często utrudniony, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt „Puszka – warszawska sztuka publiczna” miał na celu digitalizację i dokumentację obiektów warszawskiej sztuki publicznej, a także ich szeroką popularyzację. Ważnym komponentem projektu była także prezentacja obiektów z różnych względów niezrealizowanych. W rezultacie naszych działań powstał portal – baza warszawskiej sztuki publicznej tworzony nie tylko przez redaktorów, ale także samych warszawiaków.

Od lutego do grudnia 2010 roku projekt był realizowany przez Nieformalną Grupę „Puszka” pod skrzydłami Fundacji Obserwatorium. Obecnie prowadzony jest przez Fundację Puszka.

Kontakt: info(at)puszka.waw.pl.

Dofinansowanie:

Partnerzy: