Rada Fundacji

Zespół


prof. dr hab. Wojciech Burszta – Przewodniczący Rady
Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Antropologii Kultury na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kieruje także Zakładem Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu. Prezes Instytutu im. Oskara Kolberga, redaktor naukowy półrocznika „Sprawy Narodowościowe”, przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Kultura Popularna”. Antropolog kultury, kulturoznawca i eseista. Prowadzi badania nad współczesną kulturą polską. Stypendysta Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, wykładał na Uniwersytecie Yale, w Chicago i Paryżu.

dr Piotr Majewski
Kulturoznawca i socjolog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania Uniwersytetu SWPS, ukończył studium doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN, stypendysta Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne” na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pracownik naukowy Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Członek Zespołu Sterującego ds. Infrastruktury domów kultury powołanego przy Narodowym Centrum Kultury. Zajmuje się między innymi badaniami pograniczy kulturowych, przestrzeni miejskiej oraz problematyki związanej z nacjonalizmem i etnicznością.

dr Aleksandra Winiarska
Socjolog i kulturoznawca, specjalizacja z zakresu antropologii społecznej. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator i trener komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Ma doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym oraz administracji samorządowej (Centrum Komunikacji Społecznej). Zajmuje się m.in. tematyką wielokulturowości i różnorodności, adaptacji oraz integracji imigrantów, partycypacji społecznej.