Sieci kultury

Od 2018 roku Fundacja Obserwatorium realizuje działania w ramach programu „FORUM KULTURY MAZOWSZE – WSPARCIE SIECI”. Program wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-20:

E.1.1 Wsparcie dla sieci Ponadpowiatowych
E.2.1. Wsparcie dla tworzenia lokalnych porozumień dla kultury.

W ramach realizowanego programu:

 • Wspieramy podmioty działające w kulturze
 • Organizujemy wizyty studyjne
 • Organizujemy warsztaty

Staramy się, aby nasze spotkania gromadziły osoby reprezentujące różne podmioty kultury działające w województwie mazowieckim. Do współpracy zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli:

 • Instytucji państwowych i samorządowych
 • Placówek oświatowych (publicznych i prywatnych)
 • Organizacji pozarządowych
 • Biznesu (działalności gospodarcza)
 • Grup nieformalnych
 • Środowiska animatorek i edukatorów kultury, menedżerów kultury
 • Urzędów

Program jest dostępny dla wszystkich osób, które podejmują działalność kulturalną!


Forum Kultury Mazowsze jest stowarzyszeniem zwykłym skupiającym osoby działające na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie. Celami działania Forum są:

 • Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury
 • Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury
 • Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej

Wizyty studyjne

Jedno lub dwudniowe spotkania organizowane w siedzibie jednego z podmiotów kultury z terenu Mazowsza. W każdym roku zapraszamy do współpracy trzech lub czterech partnerów, którzy chcą pokazać nam swoją działalność oraz formy zawartych partnerstw lokalnych. Każde spotkanie realizowane jest według indywidualnego programu, który obejmuje zwiedzanie siedziby (terenu) partnera, odwiedzanie innych podmiotów podejmujących działania w obszarze kultury z regionu, warsztaty, imprezę integracyjną, udział w wydarzeniach kulturalnych…

I, co najważniejsze, staramy się, aby każde spotkanie dawało przestrzeń do rozmów, dzielenia się wiedzą w jak najmniej sformalizowany sposób.

Spotykamy się, żeby:

 • Poznać się!
 • Wspierać się.
 • Wymienić nasze doświadczenia.
 • Wzmocnić współpracę międzysektorową w obszarze kultury, szczególnie pomiędzy różnymi subregionami województwa mazowieckiego.
 • Wzmacniać istniejące sieci w kulturze oraz inicjować powstawanie nowych.
 • Promować nowe trendy w animacji kultury.
 • Diagnozować potrzeby lokalnych społeczności.

Wizyty studyjne w 2020 roku:

 • Powiat piaseczyński: Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
 • Powiat żuromiński
 • Powiat łosicki: Łosicki Dom Kultury
 • Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury, Dom Kultury KADR, Staromiejski Dom Kultury

Sprawy organizacyjne

Udział w działaniach programowych jest bezpłatny.

Organizatorzy mają możliwość pokrycia kosztów noclegu osób, którym pracodawca nie może zapewnić takiego finansowania – liczba finansowanych noclegów jest zawsze ograniczona.

Organizatorzy zapewniają poczęstunki i posiłki.

Aby zgłosić swój udział w wizycie studyjnej lub warsztacie, należy wypełnić zgłoszenie w formie elektronicznej, które każdorazowo jest publikowane na stronie Fundacji Obserwatorium, stronie Forum Kultury Mazowsze oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Ze względu na epidemię COVID-19 program naszych spotkań musiał zmienić swoją postać. Wychodząc naprzeciw sytuacji niepewności, a także problemom, które napotyka środowisko kultury, postanowiliśmy zmodyfikować ich formułę. Nie rezygnujemy całkowicie ze spotkań w tak zwanym „realu” – czekamy na odpowiedni moment. Tymczasem warsztaty i spotkania realizujemy w formule online – śledź naszą stronę i profil na Facebooku.

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowana/-y o naszych działaniach, to wyślij do nas zgłoszenie na adres: f.obserwatorium(at)gmail.com.

Zapraszamy do współpracy!


W 2020 roku głównymi organizatorami działań są Forum Kultury Mazowsze i Fundacja Obserwatorium.

W 2020 roku program „FORUM KULTURY MAZOWSZE – WSPARCIE SIECI” jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy programu w 2020 rokuPartnerzy z lat 2018-2020