Small Cinema for learning community

Projekt „Small cinema for learning community” jest partnerskim projektem mającym na celu wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi z Czech, Polski i Hiszpanii (Galicji) w zakresie wspierania i uczenia społeczności lokalnych. Idea projektu zakłada organizowanie się grup mieszkańców wokół małych kin, w szczególności poprzez realizację działań kulturalnych i edukacyjnych. 

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU – tutaj

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Spotkanie robocze dla koordynatorów projektu z organizacji partnerskich w Libercu

2. „W małym kinie. Raport z dużych miast”

3. Dyskusja „Wokół małych kina” wraz z prezentacją raportu

4. Działania partnerskie w Santiago de Compostela, w tym wystawa fotograficzna prezentująca architekturę polskich kin

5. Projekt „Kino Warszawa”

6. Kino Warszawa FEST

7. Działania partnerskie w Libercu: 12

8. Wspólna broszura podsumowująca projekt

Find English version below

Organizacje partnerskie

Projekt finansowany ze środków Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” 

  

  

Small cinema for learning community 

Project „Small cinema for learning community” is a learning partnership project between partners organisations from Czech Republic, Poland and Spain (Galicia) which aims to share good practicies of supporting community development process by activities organized by small cinemas, in particular cultural and educational activities organized within their space.

We aim to learn from each other through sharing good practicies and experiences of how to manage content and administration wise small cinemas, how to promote their activities, and most of all – how to create within them space for social interaction, for active participation, intergeneration dialogue and space for local community members to learn from each other. We want to inspire each other, discuss common challanges and opportunities which we face. For all partners involved it is first international project, which brings intercultural dimenssion to our activities.

We plan to organize 3 partnership meetings, one in each partner country. During them we will share good practicies, organise study visits, discuss common problems and challanges, organise some local but in the same time „intercultural” activities for our local communities. Apart from that for the whole duration of the project we will organise local activities such as: movie projections, discussions, festivals, lectures, worskhops, and other kind of educational and cultural events.

Main project outcomes will be: partnership between organisations involved in the project, partnership website, shareing our experience with wider public, and a small publication with leaflets which will promote the idea and importance of „community cinema” in our local communities.

Partners

The project was co-financed by the Grundtvig Programme