Stadion – Miasto – Kultura

Projekty zamknięte


W 2010 roku Fundacja Obserwatorium rozpoczęła realizację projektu badawczego pt.: „Stadion – Miasto – Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej”. Badania dotyczyły m.in. tożsamości miejskiej (konstruowanej i rekonstruowanej w kontekście Euro 2012), symbolizacji przypisywanej nowym stadionom, możliwości kreowania przestrzeni publicznej i animowania różnorodnych form aktywności społecznej.

Projekt realizowany był w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu i miał charakter interdyscyplinarny. Brali w nim udział uznani antropolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, architekci, medioznawcy (związani głównie z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej).

Badania w ramach projektu „Stadion – Miasto – Kultura” trwały 3 lata i zakończyły się w 2013 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań Stadion – Miasto – Kultura.

Koordynator projektu: Karolina Thel.

Badania zostały zrealizowane z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury:

w ramach programu Obserwatorium Kultury: