Strategia Rozwoju Centrum Kultury w Piasecznie

Wiosną 2020 roku wspólnie z zespołem Centrum Kultury w Piasecznie wypracowaliśmy strategię rozwoju instytucji na lata 2020-2030. W trakcie prac wybuchła pandemia, jednak większość spotkań udało nam się przeprowadzić stacjonarnie. Ich efektem były między innymi misja i wizja Centrum:

MISJA

Naszą misją jest kształtowanie świadomości i postaw odbiorców, bez wykluczania oraz zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami i zasadami.
Misję tę realizujemy poprzez:
dostarczenie wartościowej oferty kulturalnej;
ciągłe zwiększanie dostępności oferty kulturalnej na obszarze miasta i gminy Piaseczno, zarówno poprzez rozwój działań własnych, jak i zachęcanie różnorodnych podmiotów i społeczności lokalnych do realizowania inicjatyw oddolnych;
rzecznictwo na rzecz kultury;
ciągły rozwój kadry i podnoszenie jej kompetencji;
tworzenie przyjaznych warunków pracy.

WIZJA

Centrum Kultury w Piasecznie jest drogowskazem – nowoczesną instytucją kultury, która edukuje i inspiruje.
Centrum jest instytucją, która utrzymuje trwałe relacje ze społecznością lokalną i partnerami, pobudzając rozwój ich potencjału.
Centrum jest instytucją, której sukces to zasługa odpowiedzialnego i zaangażowanego zespołu szanujących się i wspierających nawzajem osób.