Uczelnie dla instytucji kultury – nabór zakończony, gratulujemy beneficjentom!

Fundacja Obserwatorium zakończyła nabór do projektu „Uczelnie dla instytucji kultury”, skierowanego do wszystkich publicznych instytucji kultury województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Wysoki poziom zgłoszeń sprawił, że Rada Programu – złożona z opiekunów naukowych oraz członków zarządu Fundacji – nie mała łatwego zadania. Po burzliwych obradach do dalszej współpracy zaproszone zostały następujące instytucje:

Centrum Kultury Raszyn (z Gminną Biblioteką Publiczną w Raszynie)

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Instytucje te nawiążą współpracę z renomowanymi warszawskimi uczelniami, w ramach której zrealizowane zostaną wspólne projekty badawcze.

Beneficjentom gratulujemy, natomiast pozostałe instytucje zapraszamy na jednodniowy warsztat, podczas którego przekażemy ich przedstawicielom i przedstawicielkom wiedzę niezbędną do prowadzenia samodzielnych badań.

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego